Miljöpolicy

Vi strävar efter miljömål utöver det vanliga

På Pecon Print ser vi miljölagar och myndighetsbeslut som en miniminivå för vårt miljöarbete. Vi väger ständigt in miljöhänsyn i företagets verksamhet och jobbar för att kontinuerligt uppnå förbättringar.

Som ett led i att hushålla med jordens resurser undviker vi i möjligaste mån spill och utsläpp. Där spill är ofrånkomligt ser vi alltid till att verka för återanvändning och återvinning.

textiltryck hos pecon print